White Animal Tied

Mixed Media                                                                                                                                                                                                       2016 

11" H x 14" W