White Monkey

Mixed Media                                                                                                                                                                                                       2016 

32" H x 12" W